Zpracování a ochrana osobních dat

Zpracování a ochrana osobních dat

Pokud jste naším zákazníkem nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Zde se můžete seznámit s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Obecným nařízení EU o ochraně osobních údajů).

Zásady zpracování osobních údajů platí od 25. května 2018 a nahrazují předchozí prohlášení o Ochraně osobních údajů. 

1. Kdo je správce vašich dat

 Ing. Petra Hanyková , se sídlem: U Potoka 193, 252 65 Tursko, IČ 05287839, fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku,  prodávající  a provozovatel internetového obchodu eshop.narendlicku.cz  nakládá s vašimi osobními údaji jako správce.

Jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, vaše osobní údaje budeme zpracovávat jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, dle článku 13 GDPR plníme informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů a plně respektujeme vaše práva podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na emailu narendlicku@narendlicku.cz nebo na tel. č 777 908 709.

2. Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Vámi svěřené osobní údaje zpracováváme z následujících důvodů:

  • Poskytování služeb , plnění smlouvy
    Vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. dodání zboží  dopravní službou na vaši adresu).
  • Vedení účetnictví
    vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Cookies -  při procházení našich webových stránek můžeme zaznamenávat vaši IP adresu. Cookies pro cílení reklamy nebudou zpracovávány. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

3. Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování.

 

 4. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme vaše osobní údaje v maximální možné míře, opatrujeme je jako kdyby byly naše vlastní a přistupujeme k nim s veškerou úctou. S vašimi daty nakládají jen osoby (spolupracovníci), kteří jsou vázáni mlčenlivostí, zpracovatelské operace děláme z největší části vlastními silami a nepoužíváme k nim třetí strany.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování.  Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

K rozesílání zásilek využíváme PPL. Mimo Evropskou unii se vaše data přes nás nedostanou.

5. Vaše práva v rámci ochrany osobních údajů

 V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některé z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: narendlicku@narendlicku.cz.

- právo na informace a právo na přístup -  můžete nás kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

- právo na doplnění a změnu osobních údajů kdykoliv o to zažádáte, pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné.

- právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

- právo na přenositelnost- pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

- právo na vymazání vašich údajů z naší databáze (být zapomenut)- nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem.

 - právo na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů v případě, že máte pocit, že s vašimi osobními údaji nenakládáme v souladu se zákonem. Budeme moc rádi,  pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

6. Mlčenlivost

Všichni spolupracovníci, kteří zpracovávají vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018.

U zboží zvolte Přidat do oblíbených.
Košík je prázdný.
zboží v e-shopu: 36 e-shop systém banan.cz
 

 

POTŘEBUJETE PORADIT?

tel.: +420 777 908 709

e-mail: narendlicku@narendlicku.cz

Na rendlíčku Facebook Na rendlíčku Instagram

Můj účet