Čestné prohlášení

Prohlašuji, že použité glazury ( dodávané firmou GLAZURA s.r.o., Roudnice nad labem, IČO 622 43 462, DIČ CZ62243462) splňují hygienické požadavky na výrobu dle zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění a vyhlášky č.38/2001 Sb. Glazury neobsahují olovo ani kadmium.